top of page

Tapahtumien ehdot

terms of our events

mikään ei voita henkilökohtaista tapaamista.

NOthing else equals

meeting in person.

Myyntitilaisuuden yleiset varaus- ja peruutusehdot.

Suomen matkailumarkkinointi Oy - Sumama

Varaus
Varauksesta / tilauksesta tulee sitova kun asiakas ilmoittautuu järjestelmän kautta tai vahvistaa sen kirjallisesti järjestäjälle.  Muutokset ja peruutukset tulee aina vahvistaa kirjallisesti.
Varaus / tilaus muodostaa palvelupaketin. Palvelupaketin sisältö on ennalta määrätty ja voi sisältää esimerkiksi pöytä/tilavarauksen, osallistumismaksun, matkakuluja yms. Palvelupaketti tarkoittaa aina kokonaishintaa ellei toisin mainita.


Maksu ja peruutus
Palvelupaketti pitää maksaa kokonaisuudessaan viimeistään laskun eräpäivänä. Jos suoritus ei tule ajoissa voi järjestäjä peruuttaa asiakkaan osallistumisen myyntitapahtumaan ilmoittamalla tästä asiakkaalle.
Jos asiakas peruuttaa osallistumisensa veloitetaan palvelupaketista peruutuskuluina seuraavasti.

 

Peruutusajankohta                                Ehto
90 vrk tai aiemmin ennen tilaisuutta    ei kuluja
90 – 60 vrk ennen tilaisuutta                25 % palvelupaketin arvosta
59 – 46 vrk ennen tilaisuutta                50 % palvelupaketin arvosta
45 – 30 vrk ennen tilaisuutta                75 % pa
lvelupaketin arvosta
29 vrk tai myöhemmin                        100 % palvelupaketin arvosta

TBA (Ilmoitetaan myöhemmin) osallistujat:

TBA osallistujat tulisi vahvistaa kolme viikkoa ennen tapahtumaa.

No-show fee for buyers:
Huomioittehan, että jos yrityksenne henkilö peruuttaa osallistumisen alle kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, perimme 200 €:n No-show maksun. Tämä käytäntö auttaa meitä hallitsemaan resurssejamme tehokkaasti ja varmistaa, että kaikki osallistujat voivat saada parhaan mahdollisen kokemuksen.

REKISTERISELOSTE
SUOMEN MATKAILUMARKKINOINTI OY:N HENKILÖREKISTERIN REKISTERISELOSTE
REKISTERINPITÄJÄ


Suomen matkailumarkkinointi Oy (Sumama)
Kirjatyöntekijänkatu 4 A 9, 00170 Helsingfors
Y-tunnus: 2545970-7
HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA
HENKILÖ
Aleksi Pitkänen, Suomen matkailumarkkinointi Oy
HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Sumaman ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Sumaman ja sen asiakkaiden tiedottaminen ja  markkinointi . Käyttäjän henkilötietoja henkilörekisteristä voidaan käyttää yksin tai Sumaman muiden henkilörekisterien tietojen kanssa.

Sumama pitää oikeuden käyttää tapahtumissa Sumaman itse hankittua markkinointimateriaalia, esim. valokuvat, jos ei asiasta erikseen kirjallisesti sovita. Mikäli henkilö toivoo välttää kuvaamisen, kertoo asiasta Tapahtumavastaavalle.
KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Henkilörekisteri sisältä henkilötietoja Sumaman keräämistä henkilöistä.
KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
1. Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Titteli
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Sukupuoli
- Matkapuhelinnumero tai puhelin
- Sähköpostiosoite
2. Yritystiedot
- Yritys
- Asema työpaikalla
- Tehtäväalue yrityksessä
- Yrityksen toimiala
- Yrityksen katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
- Puhelin työhön
3. Osallistumiset Sumaman järjestettyihin toimenpiteisiin
TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille.
REKISTERIN SUOJAUS
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa tilassa.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tark
astuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus poistaa tietonsa ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. 

General  reservation and cancellation conditions by
Finnish Travel Marketing Ltd – Sumama


Reservation
The reservation/order becomes binding when the client has registered via the online reservation system or alternatively confirms the reservation/order in writing. Changes and cancellations must always be made in writing.

The reservation/order constitutes a service package, the content of which is pre-arranged and might include e.g. reservation for a sales stand or space, participation fee, transportation charges etc. The service package always has an all-inclusive price unless indicated otherwise.

Payment and cancellation
The service package must be paid in full by the due date. In case the payment has not been received on time, the organizer is entitled to cancel the client’s participation in the sales event by informing the client thereof.
Cancellation fees in case of the client cancelling his / her participation in the sales event are the following:


Date of cancellation latest before the event:
91 days - no charges
90-60 days  - 25 % of the value of the service package

59-46 days - 50 % of the value of the service package
45-30 days prior to the event - 75 % of the value of the service package
29- 0 days prior to the event - no refund

TBA (To be announced) participants:
TBA participants should be confirmed three weeks before the event.

 

No-show fee for buyers:

Please be advised that if your company choose to cancel persons participation less than two weeks before the event date, a late cancellation fee of €200 will be applied. This policy helps us manage our resources effectively and ensures that all participants can have the best experience possible.

REGISTER DESCRIPTION

FINLAND TOURISM MARKETING LTD'S REGISTER DESCRIPTION DATA CONTROLLER

Finland Tourism Marketing Ltd (Sumama) Kirjatyöntekijänkatu 4 A 9, 00170 Helsinki Business ID: 2545970-7 PERSON RESPONSIBLE FOR THE REGISTER Aleksi Pitkänen, Finland Tourism Marketing Ltd PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA The purpose of processing personal data is to manage and maintain the customer relationship between Sumama and the User; inform Sumama and its customers; and carry out marketing activities. The User's personal data from the register may be used alone or in conjunction with other personal data held by Sumama.

Sumama reserves the right to use marketing material acquired by Sumama at events, such as photographs, unless otherwise agreed upon in writing. If an individual wishes to avoid being photographed, they should inform the Event Coordinator. DESCRIPTION OF REGISTERED GROUP The register contains personal data of individuals collected by Sumama.
DESCRIPTION OF INFORMATION RELATED TO REGISTERED INDIVIDUALS The register may contain the following information:

 1. Personal Information
  - First and last name
  - Title
  - Address, postal code, and location
  - Gender
  - Mobile phone number or telephone
  - Email address

 2. Company Information
  - Company
  - Position at work
  - Job area in the company
  - Company's business sector
  - Company's street address, postal code, and location
  - Work phone

 3. Participation in events organized by Sumama DISCLOSURE AND TRANSFER OF INFORMATION The data controller does not disclose information to external parties. REGISTER SECURITY Databases storing register information are protected by firewalls, passwords, and other technical means. The databases and their backups are located in a locked space. The data controller ensures that only employees of the data controller and employees of companies acting on behalf of the data controller have access to information, which is necessary for the performance of their duties.

  RIGHT OF INSPECTION, OBJECTION, AND CORRECTION The data subject has the right to inspect what information concerning them has been stored in the register. The inspection request must be sent in writing and signed to the person responsible for register matters. The inspection request can also be made in person at the data controller's office at the above-mentioned address. The data subject can make inspection requests free of charge once a year. Inspection requests will be responded to within one month from the date of the request. Registered individuals have the right to delete their information and the right to demand correction of incorrect information by contacting the person responsible for register matters.

bottom of page