top of page

Tapahtumien ehdot

mikään ei voita henkilökohtaista tapaamista.

Myyntitilaisuuden yleiset varaus- ja peruutusehdot.

Varaus
Varauksesta / tilauksesta tulee sitova kun asiakas ilmoittautuu järjestelmän kautta tai vahvistaa sen kirjallisesti järjestäjälle.  Muutokset ja peruutukset tulee aina vahvistaa kirjallisesti.
Varaus / tilaus muodostaa palvelupaketin. Palvelupaketin sisältö on ennalta määrätty ja voi sisältää esimerkiksi pöytä/tilavarauksen, osallistumismaksun, matkakuluja yms. Palvelupaketti tarkoittaa aina kokonaishintaa ellei toisin mainita.


Maksu ja peruutus
Palvelupaketti pitää maksaa kokonaisuudessaan viimeistään laskun eräpäivänä. Jos suoritus ei tule ajoissa voi järjestäjä peruuttaa asiakkaan osallistumisen myyntitapahtumaan ilmoittamalla tästä asiakkaalle.
Jos asiakas peruuttaa osallistumisensa veloitetaan palvelupaketista peruutuskuluina seuraavasti.

 

Peruutusajankohta                                Ehto
90 vrk tai aiemmin ennen tilaisuutta    ei kuluja
90 – 60 vrk ennen tilaisuutta                25 % palvelupaketin arvosta
59 – 46 vrk ennen tilaisuutta                50 % palvelupaketin arvosta
45 – 30 vrk ennen tilaisuutta                75 % palvelupaketin arvosta
29 vrk tai myöhemmin                        100 % palvelupaketin arvosta


REKISTERISELOSTE
SUOMEN MATKAILUMARKKINOINTI OY:N HENKILÖREKISTERIN REKISTERISELOSTE
REKISTERINPITÄJÄ

Suomen matkailumarkkinointi Oy (Sumama)
Rovakatu  A 36, 96100 Rovaniemi
Y-tunnus: 2545970-7
HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Sven Hansen, Suomen matkailumarkkinointi Oy
HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Sumaman ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Sumaman ja sen asiakkaiden tiedottaminen ja  markkinointi . Käyttäjän henkilötietoja henkilörekisteristä voidaan käyttää yksin tai Sumaman muiden henkilörekisterien tietojen kanssa.
KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ
Henkilörekisteri sisältä henkilötietoja Sumaman keräämistä henkilöistä.
KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
1. Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Titteli
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Sukupuoli
- Matkapuhelinnumero tai puhelin
- Sähköpostiosoite
2. Yritystiedot
- Yritys
- Asema työpaikalla
- Tehtäväalue yrityksessä
- Yrityksen toimiala
- Yrityksen katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
- Puhelin työhön
3. Osallistumiset Sumaman järjestettyihin toimenpiteisiin
TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille.
REKISTERIN SUOJAUS
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa tilassa.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus poistaa tietonsa ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.
   
 
  

terms of our events

NOthing else equals

meeting in person.

General  reservation and cancellation conditions for sales events organized by
Finnish Travel Marketing Ltd – Sumama


Reservation
The reservation / order becomes binding when the client has registered via
the online reservation system or alternatively confirms the reservation /
order in writing. Changes and cancellations must always be made in writing.

The reservation / order constitutes a service package, the content of which is
pre-arranged and might include e.g. reservation for sales stand or space,
participation fee, transportation charges etc. The service package has always
an all-inclusive price unless indicated otherwise.

Payment and cancellation
The service package must be paid in full latest on due date. In case the payment
has not been received on time, the organizer is entitled to cancel the client’s participation in the sales event by informing the client thereof.

Cancellation fees in case of the client cancelling his / her participation in the sales event are the following:

Date of cancellation:
latest 91 days prior to the event

- no charges
90-60 days prior to the event  

- 25 % of the value of the service package
59-46 days prior to the event    

- 50 % of the value of the service package
45-30 days prior to the event   

 - 75 % of the value of the service package
29- 0 days prior to the event  

 - full value of the package (no refund)
 

bottom of page